Coupet 5 mg filmsko obložene tablete 28 tablet

V navodilu za uporabo zdravila so navedena vsa registrirana pakiranja.
Na slovenskem trgu so na voljo naslednja pakiranja.