Tulip 20 mg filmsko obložene tablete 30 filmsko obloženih tablet

V navodilu za uporabo zdravila so navedena vsa registrirana pakiranja.
Na slovenskem trgu so na voljo naslednja pakiranja.