Mednarodna kariera

David Ojsteršek je v Lek prišel leta 2008 kot finančni analitik v oddelek Poslovno planiranje in analize. Že od nekdaj ga je privlačila »ptičja perspektiva« in s tem pregled nad celostno strategijo enote. Odhod v tujino in delo na globalni ravni sta mu omogočila prav to. 

Kaj je bil vaš povod za odhod v tujino in kakšne lastnosti je po vašem mnenju treba imeti za mednarodno kariero?

Že od nekdaj me je gnala želja po odhodu v tujino, glavno vodilo pa je bilo pridobitev širšega znanja in izkušenj v biofarmacevtiki in onkologiji. Leta 2010 sem to željo tudi izpolnil in se pridružil Sandozovemu globalnemu finančnemu timu tedanje enote Biofarmacevtika kot globalni vodja Poslovnega planiranja in analiz s sedežem v Holzkirchnu. Po šestih letih dela na finančnem področju sem se leta 2014 odločil za preusmeritev v strateške in projektne vode. Postal sem vodja globalne projektne pisarne, ki jo vodim še danes. 

Za uspešen razvoj mednarodne kariere sta potrebna velika prilagodljivost in odprtost. Posameznik mora biti pripravljen soočiti se s spremembami in jih navsezadnje tudi sprejeti ter jih kar najbolje izkoristiti. Novartis kot mednarodno podjetje z več divizijami omogoča izjemne možnosti dela v tujini, če je le posameznik na to pripravljen.

Kako pomembna je po vašem mnenju raznolikost v timu?

Raznolikost in vključenost sta ključni Novartisovi vrednoti. Temu se pridružujem tudi sam, saj menim, da je raznolikost v timu izrednega pomena. Čeprav je vsaka oseba individuum zase, vsi delamo za skupni cilj; sodelovanje in dobro vzdušje v timu pa sta pomembna dejavnika za dosego katerega koli cilja

Vedno sem rad delal v raznolikih medkulturnih timih. Na moji prejšnji funkciji v financah nas je bilo v timu sedem, vsi različnih narodnosti. Moj trenutni tim sestavljajo izvrstni posamezniki iz štirih držav (Tanzanije, Portugalske, Nemčije in Slovenije), k raznolikosti pa bom stremel tudi v prihodnje.

Kakšen je vaš odnos in sodelovanje z višjim vodstvom?

Z višjim vodstvom imamo zelo dober odnos. Z vodstvenim timom Tehničnega razvoja in proizvodnje bioloških zdravil (BTDM) smo v dnevnem stiku, saj smo njihova podporna funkcija direktno ali preko različnih projektov. Pomembno se je zavedati, da je za uspešno poslovanje podjetja izjemno pomemben kakovostni vodstveni tim, ki pa ne more dobro delovati brez dobrih podpornih funkcij. Velika prednost za nas je, da nam je višje vodstvo skoraj vedno na voljo, če ne v tistem trenutku, pa takoj, ko je mogoče.  

Kako usklajujete službeno in zasebno življenje?

Usklajevanje službenega in zasebnega življenja zna biti včasih težavno. Z globalno funkcijo in napredno tehnologijo smo v službi veliko, če ne fizično, pa vsaj mentalno. Meni družina pomeni največ, tako da, če je le mogoče, pozne popoldanske in zgodnje večerne ure posvetim najbližjim. Pravkar se nam je pridružila še četrta članica, kar pomeni, da je usklajevanje poslovnega in zasebnega življenja še bolj pomembno. Družina mi napolni baterije in da elan za naprej.