Moj razvoj

Upravljanje s talenti se začne pri prepoznavanju pravih sodelavcev za posamezne vloge. Nadaljuje se s pridobivanjem ustreznih delovnih izkušenj, učenjem, izpopolnjevanjem ter osebnim razvojem. Pri tem karierne poti prilagajamo posamezniku. »Razvoj ne pomeni nujno vedno poti navzgor, lahko je tudi razvoj v okviru obstoječega delovnega mesta, kot so na primer prevzemanje zahtevnejših nalog, učenje na novih področjih, izmenjava, vključitev v programe mentoriranja,« pojasnjuje Samo Roš, direktor Kadrov in član uprave Leka.

Naši sodelavci cenijo zanimivo in smiselno delo, ki nudi možnost napredovanja, sodelovanje v mednarodnem okolju, delo z vrhunskimi strokovnjaki in priložnosti za nenehno učenje. Tudi višina plače in ustrezno finančno nagrajevanje uspešnega dela v obliki bonusov prispevata k odločitvi za karierno pot v Leku, članu skupine Sandoz.

V Leku, članu skupine Sandoz, stalno spodbujamo osebni razvoj. Ta pa je tesno povezan s timom.

Dvakrat na pravem mestu ob pravem času

Raul IntriagoRaul Intriago je Ekvadorčan, ki je svoje življenje sprva hotel posvetiti profesionalnemu igranju tenisa. Čeprav med poslom in tenisom obstaja kar nekaj vzporednic, pravi, da se v poslu počuti bolj domače: »Tu nisi sam, vedno je zadaj 'tim’. Občutek, če zmaga 'tim’, je zame boljši.«

Kakšna je vaša zgodba?
V Leku, članu skupine Sandoz, sem od leta 2008, ko sem začel kot študent v financah. Po šestih mesecih sem postal finančni analitik. Nato sem čez dve leti postal vodja Oskrbe proizvodnje – planiral sem proizvodnjo, operativo nabave in skladiščenje.

Kdo vas je pri razvoju najbolj podpiral?
Moji dosedanji vodje, managerji, s katerimi sem že delal. Naši strokovnjaki v kadrovski službi imajo številne programe, kako razvijati zaposlene. Omogočili so mi mentorja, predsednika uprave Sandoza za Češko. Z mano se je dobival enkrat na mesec. Novo zaposleni, ki prihajajo v Lek, imajo možnost dobiti kolega ob uvajanju – nekoga, ki je že v podjetju, po navadi v istem oddelku, in te spremlja. Meni je to pomagalo pri razvoju.

Naše vodilo je: talente ob pravem času na prava mesta. Kako to drži za vaš primer?
Dvakrat sem bil na pravem mestu ob pravem času – prvič, ko sem odšel iz financ v proizvodnjo, in drugič, ko sem prišel v oskrbo. Imel sem srečo, priložnost in verjeli so vame, čeprav sem bil mlad.

Kaj vam daje Lek, kar vam drugi ne morejo?
Pred dvema letoma smo se zelo trudili z lansiranjem proizvoda, namenjenega otrokom, ki imajo težave s pozornostjo (ang. attention defficit disorder). Čez nekaj mesecev sem se pogovarjal s prijateljem, pa mi je rekel, da njegova hčerkica uporablja naše zdravilo in se mi zahvalil. Samo ta 'hvala’ mi je poplačal vse, kar sem delal do sedaj. Druga stvar so ljudje. Tukaj se v službi počutim kot doma. Imamo se fino.

Cenim to, da uživam v svojem delu

Gordana MatičGordana Matič dela v Leku na Prevaljah že 13 let. Kot tehnik proizvodnje vodi, organizira, nadzira in izvaja dela v proizvodnih procesih. V svojem delu uživa, ker ima ob sebi sodelavce, s katerimi dosegajo izjemne rezultate.

Kaj najbolj cenite pri svojem delu?
Delovno okolje je urejeno na vseh področjih. To je izjemno pomembno, saj zelo pozitivno vpliva na zadovoljstvo vseh zaposlenih. Sama najbolj cenim to, da uživam v svojem delu, da imam zanesljive in odgovorne sodelavce in da sem del uspešnega, kakovostnega in prepoznavnega podjetja.

Kakšne so priložnosti za napredovanje v Leku, za razvoj?
Priložnosti je veliko, tako za karierni kot osebnostni razvoj. Zaposleni pri načrtovanju svoje karierne poti dejavno sodelujemo. V polletnih pogovorih skupaj z vodjo ocenimo svoje dosežke ter sočasno načrtujemo osebno rast in razvoj. V razgovorih izrazimo svoje želje in ambicije in si začrtamo korake svoje karierne poti. Sam karierni razvoj pa je seveda odvisen od vsakega posameznika in temelji na pridobivanju različnih spretnosti, izkušenj in znanj.

Sodelovanje je ena od vrednot v vašem podjetju. Kako poteka sodelovanje v vašem timu?
Sodelavci se spoštujemo, si zaupamo in se spodbujamo, težave rešujemo sproti in skupaj. To je zelo pomembno. Zavedamo se, da je timsko delo temelj uspešnosti našega podjetja. Na Prevaljah dosegamo izjemne rezultate in tega ne bi bilo brez zelo dobrega timskega dela, v katerem prevladujejo odprtost in iskrenost v medsebojnih odnosih, medsebojna pomoč in dobro sodelovanje.

Izjemi rezultati so tudi spodbuda za naprej. Kako proslavite uspehe?
Odlično delo se opazi in tudi nagradi. Na Prevaljah uspehe proslavimo s priznanji in pohvalami, za vse tiste, ki dosegajo odlične rezultate. Za vse nas zaposlene je to spodbuda, da smo še bolj predani in motivirani za doseganje še boljših rezultatov.